logo

Lịch chia cổ tức cập nhật mới nhất

Mã niêm yết
Tên công ty
Ngày GDKHQ

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức (Ex-Dividend Date): ngày theo qui định, nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức.

Ngày thực hiện

Ngày chi trả (payment date): việc chi trả thực sự được ghi nhận.

Ngày DKCC

Ngày đăng kí cuối cùng (Record date): một hạn chót được công ty thiết lập để xác định xem những cổ đông nào có đủ điều kiện nhận cổ tức và phân chia lợi nhuận.

GT cổ tức

Giá trị cổ tức: Giá trị nhận được trên mỗi cổ phiếu sở hữu

Loại cổ tức

CD (Cash Dividend): Trả cổ tức bằng tiền mặt
SC (Special Cash): Sự phân phối tài sản không định kì của công ty, thường dưới dạng tiền mặt, cho các cổ đông.

Giá cổ phiếu
DV tiền tệ
Tỉ suất lợi nhuận từ cổ tức

Tỉ suất lợi nhuận trên một cổ phiếu khi áp dụng đòn bẩy 1:20
Công thức: (Giá trị cổ tức) / (Giá CP khi sử dụng đòn bẩy 1:20)

NYSE:HP

Helmerich & Payne, Inc.12-02-202427-02-202413-02-2024$0.42Tiền mặt$38.46USD21.84%

NYSE:CAG

Conagra Brands, Inc.29-01-202429-02-202430-01-2024$0.35Tiền mặt$27.70USD25.27%

NYSE:FE

FirstEnergy Corp.06-02-202401-03-202407-02-2024$0.41Tiền mặt$37.27USD22.00%

NYSE:TEL

TE CONNECTIVITY LTD15-02-202401-03-202416-02-2024$0.59Tiền mặt$143.06USD8.25%

NYSE:PFE

Pfizer Inc.25-01-202401-03-202426-01-2024$0.42Tiền mặt$25.89USD32.44%

NYSE:BG

Bunge Global SA15-02-202401-03-202416-02-2024$0.66Tiền mặt$90.09USD14.71%

NYSE:AWK

American Water Works Company, Inc07-02-202401-03-202408-02-2024$0.71Tiền mặt$119.68USD11.82%

NYSE:PNW

Pinnacle West Capital Corporation31-01-202401-03-202401-02-2024$0.88Tiền mặt$68.05USD25.86%

NASDAQ:PECO

Phillips Edison & Company, Inc. Common Stock14-02-202401-03-202415-02-2024$0.10Tiền mặt$35.51USD5.49%

NYSE:LW

Lamb Weston Holdings, Inc.01-02-202401-03-202402-02-2024$0.36Tiền mặt$102.05USD7.06%

Thương vụ nổi bật

Bài viết nổi bật tương tự