logo
Theo dõi investo trên google news

thứ năm, 21/09/2023

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Bạn vừa mới tham gia vào thị trường Forex và muốn tìm hiểu thêm về việc giao dịch vàng, cách tính Pip vàng? Nếu đúng là như vậy, hãy để Investo giúp bạn tìm hiểu cách tính Pip của vàng trong thị trường Forex ở dưới đây nhé! Bài viết sẽ bao gồm thông tin chi tiết về: Pip vàng/ Lot vàng là gì? Hướng dẫn tính Pip vàng và lợi nhuận/ thua lỗ khi giao dịch vàng.

Pip vàng/ Lot vàng là gì?

Trước khi cùng tìm hiểu về cách tính số Pip vàng và Lot vàng là gì, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ khái niệm về số Pip và số Lot vàng như ở dưới đây.

 • Pip vàng (Percentage In Point): Đây là đơn vị dùng để đo lường sự biến động của giá vàng so với giá trị của đồng đô la Mỹ. Cụ thể hơn là đo lường sự thay đổi của tỷ giá cặp XAU/USD. Số Pip được quy định là số thập phân thứ nhất trong tỷ giá vàng Forex. Chẳng hạn, tỷ giá vàng trên thị trường hiện đang là 1089,56, thì số Pip vàng chính là số 5.
 • Lot vàng (hay lô vàng): Đây là đơn vị đo lường khối lượng giao dịch khi đặt lệnh với vàng XAU/USD. Theo quy định, ta được biết rằng 1 Lot vàng XAU/USD tương đương với 100 Ounces - 1 Lot vàng bằng bao nhiêu ounce? (Ounces là đơn vị đo khối lượng vàng theo tiêu chuẩn quốc tế).

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?
Tìm hiểu về số Pip vàng và số Lot vàng trên thị trường Forex.

Hướng dẫn cách tính Pip vàng/Lot vàng đơn giản

Cách tính Pip của vàng

Lập luận về cách tính Pip vàng:

Để tính Pip vàng trong các giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư cần nắm được tỷ giá hiện tại giữa giá vàng Forex và giá trị đồng USD. Theo đó, ta có lập luận như sau: 

Giả sử, tỷ giá vàng tính trên đồng USD ở thời điểm hiện tại XAU/ USD là 1874,85. Tỷ giá này có nghĩa là 1 Ounce vàng = 1874,85 USD. Trong trường hợp, tỷ giá cặp XAU/ USD tăng thêm 1 Pip, tỷ giá vàng Forex khi đó sẽ là 1874,95, có nghĩa là 1 Ounce vàng = 1874,95 USD. 

Như vậy, khi tỷ giá XAU/ USD tăng lên 1 pip thì giá vàng tăng lên từ 1874,85 - 1874,95 = 0,1 USD/ Ounce. Từ cách tính Pip vàng đó, ta có thể suy ra mỗi 1 Pip vàng = 0,1 USD.

Công thức tính Pip vàng:

 • PIP = (Thay đổi giá vàng / Tỷ giá hiện tại) x Kích thước lot.

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?
Hướng dẫn cách tính Pip vàng.

Trong đó:

 • Thay đổi giá vàng là sự khác biệt, khoảng chênh lệch giữa giá vàng hiện tại và giá vàng được xác nhận trước đó tính trên đồng USD.
 • Tỷ giá hiện tại: Các giao dịch với vàng Forex được hiểu mặc định là giao dịch với cặp XAU/USD. Do đó, tỷ giá hiện tại thường là 1/1.
 • Kích thước Lot là số Lot nhà đầu tư đang lựa chọn để thực hiện giao dịch.

Ví dụ về cách tính PIP vàng trong Forex:

Giả sử nhà đầu tư đang mở một lệnh giao dịch vàng với kích thước Lot là 0.1. Trong đó, giá vàng tăng từ 1900 USD lên 1920 USD. Và nhà đầu tư đang sử dụng đồng USD để thực hiện giao dịch, nên ta có tỷ giá hiện tại là 1/1.

Dựa trên cách tính Pip vàng, ta có:

 • Thay đổi giá vàng = 1920 USD - 1900 USD = 20 USD.
 • Tỷ giá hiện tại = 1/1.
 • Kích thước giao dịch = 0.1 Lot.

=> PIP = (20 USD / 1/1) x 0.1 = 2 USD 

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Cách tính Pip vàng khi giao dịch trên thị trường Forex.

Cách tính Lot vàng

Cách tính Lot vàng được chia làm 2 trường hợp dựa trên mức Volume nhỏ nhất. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Minimal Volume = 0.01 Lot

Trong trường hợp này, 1 Lot XAUUSD được tính tương tự như 1 Lot khi giao dịch Forex. Trong đó:

 • Với giao dịch 1 lot vàng, biến động 1 pip XAU/USD = 10 USD.
 • Với giao dịch 0.1 lot vàng, biến động 1 pip XAU/USD = 1 USD.
 • Với giao dịch 0.01 lot vàng, biến động 1 pip XAU/USD = 0.1 USD.

Trường hợp 2: Ta có Minimal Volume = 1 Lot

Với trường hợp này, số Lot vàng giao dịch sẽ cần tính theo kiểu OZ. Cụ thể, cách tính khối lượng vàng vô cùng đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần nhân khối lượng giao dịch với 100.

 • Với giao dịch 1 lot vàng, biến động 1 pip XAUUSD = 0.1 USD.
 • Với giao dịch 10 lot vàng, biến động 1 pip XAU/USD = 1 USD.
 • Với giao dịch 100 lot vàng, biến động 1 pip XAU/USD = 10 USD.

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Hướng dẫn cách tính Lot vàng.

Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng? 

Trên thực tế, tỷ giá hối đoái cặp XAU/USD chính là giá vàng tính bằng giá trị đồng USD trên mỗi Ounce vàng. Dựa trên điều này ta có thể dễ dàng suy ra được số tiền cần có để giao dịch 1 Lot vàng. Cụ thể như sau:

Ta có, tỷ giá vàng Forex XAU/USD hiện đang là 1875,23/ 1885,69. Như vậy, số tiền để giao dịch vàng được suy ra là:

 • Giá BID = 1875,23: Có nghĩa là 1 ounce vàng được bán với giá 1875,23 USD.
 • Giá ASK = 1,885,69: Điều này có nghĩa là 1 ounce vàng được mua với giá 1885,69 USD. 

Ví dụ: Tài khoản vốn của nhà đầu tư đang là 10.000 USD, có áp dụng tỷ lệ đòn bẩy là 1:100 khi thực hiện mọi giao dịch, có bao gồm cả giao dịch với cặp XAU/USD. Khi này, nhà đầu tư muốn đặt lệnh Buy với 1 Lot XAU/USD ở mức giá là 1059,59 USD. Vậy tổng số tiền cần bỏ ra để đặt lệnh này (Mức ký quỹ) là bao nhiêu? 

 • 1 lot XAUUSD = 100 ounce vàng.
 • 1 ounce vàng = 1059,69 USD

=> 1 Lot vàng = 100 ounce vàng = 105.969 USD. 

Tuy nhiên, tổng vốn tài khoản của nhà đầu tư chỉ có 10.000 USD. Do đó, trường hợp này, nhà đầu tư sẽ buộc phải sử dụng công cụ đòn bẩy để vào lệnh. Áp dụng mức đòn bẩy là 1:100, ký quỹ sẽ là 105.969 : 100 = 1.0569,59 USD. Đây chính là số tiền cần sử dụng để thực hiện giao dịch.

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Tính lợi nhuận/ thua lỗ khi giao dịch vàng

Mức lợi nhuận và thua lỗ khi thực hiện các giao dịch forex thường được tính dựa trên mức chênh lệch giá giữa thời điểm mở lệnh và đóng lệnh (không xét chi phí giao dịch). 

Trong đó, khoảng chênh lệch giá này được đo bằng số pip (Kể cả với các giao dịch vàng). Vì vậy, nếu muốn tính lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng thì nhà đầu tư chỉ cần quy đổi giá trị của số pip thắng/ thua sang đơn vị tiền tệ tương ứng là được.

Công thức chung tính lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng:

Cách tính Pip vàng - Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?
Công thức tính lợi nhuận và thua lỗ khi giao dịch vàng

Ví dụ: Nhà đầu tư đang có dự định thực hiện một giao dịch trên cặp XAU/USD. Theo đó, nhà đầu tư cần lưu ý cài đặt các thông số sau trong hệ thống giao dịch:

 • Loại lệnh: BUY.
 • Khối lượng giao dịch: 0.1 lots.
 • Giá vào lệnh: 1059.56.
 • Stop loss: 1055.23.
 • Take profit: 1175.89.

Như vậy, ta có thể tính số tiền lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tối đa của giao dịch này như sau:

Lợi nhuận tiềm năng được tính bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt chốt lời (Take Profit).Số pip thắng tiềm năng là 163.3 pips

=> Số tiền lợi nhuận tiềm năng khi vào lệnh = 0.1 * 163.3 * 10 = $163,3.

Thua lỗ tối đa được tính bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ (Stop Loss). Số Pip thua tối đa là 43.4 pips

=> Số tiền thua lỗ tối đa khi thực hiện lệnh = 0.1 * 43.3 * 10 = $43,3.

Kết luận

Vàng Forex là một trong những công cụ giao dịch nổi bật và luôn nhận được nhiều sự chú ý nhất trên thị trường ngoại hối. Do đó, việc nắm được cách tính Pip vàng và mức lợi nhuận, thua lỗ khi giao dịch vàng là yếu tố quan trọng giúp thực hiện giao dịch thành công. Đừng quên tiếp tục theo dõi Investo để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch hiệu quả với vàng Forex nhé!

Phương Sơn

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức về các cổ phiếu tiềm năng và thông tin thị trường tài chính khác tại Investo.

Ý kiến